Dom Kultury
„Praga”

Dom Kultury „Praga”
w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
ul. Dąbrowszczaków 2
03-474 Warszawa

Przystanek: Inżynierska
Sprawdź połączenia na
stronie ZTM Warszawa

Sekretariat

sekretariat@dkpraga.pl
Tel: (22) 618 41 51
Fax: (22) 511 24 54

NIP 113-23-50-312
REGON 017453748
Numer konta bankowego
61 1240 1082 1111 0010 0327 6137
Bank PEKAO S.A. VI O

Godziny
funkcjonowania

pon-pt: 9.00-20:00, w trakcie roku szkolnego
pon-pt: 9.00-17:00, w trakcie wakacji
w wybrane soboty i niedziele - w godz. imprez

Zespół DK Praga

Katarzyna Sołtys

dyrektor DK Praga

sekretariat@dkpraga.pl

Marzena Wieczorek-Starczewska

kierownik pionu artystycznego

Kamila Potempska

organizacja wydarzeń

k.potempska@dkpraga.pl

Alicja Szmiga

zajęcia stałe / warsztaty

Jadwiga Polewska

punkt Informacyjny

j.polewska@dkpraga.pl

Bożena Brodzik

główna księgowa

b.brodzik@dkpraga.pl

Ilona Osiak

dział finansowy

i.osiak@dkpraga.pl

Marta Boczek

sekretariat / wynajmy

sekretariat@dkpraga.pl

Aneta Bieniasz

kadry

a.bieniasz@dkpraga.pl

Tomasz Miziński

obsługa techniczna

Andrzej Karolak

konserwator / zaopatrzenie

Marta Janik

promocja

m.janik@dkpraga.pl

Jolanta Pastuszek

zapisy / wpłaty na zajęcia

zapisy@dkpraga.pl

Franciszek Płóciennik

rewitalizacja / MAL

f.plociennik@dkpraga.pl

Katarzyna Szumlas

projekty

k.szumlas@dkpraga.pl

Agnieszka Bala

pracownik gospodarczy

Sylwia Czub - Kiełczewska

Inspektor ochrony danych osobowych

iod@dkpraga.pl

Nasza strona używa „ciasteczek”. Dowiedz się więcej