Uwaga: zmiana nr rachunku bankowego do opłat za zajęcia, wydarzenia i bilety:
Bank Pekao S.A
65 1240 1082 1111 0010 3160 4333
Lato w teatrze

Lato w teatrze

„Praskie Plemię" to dwutygodniowe kolonie dla dzieci w Pałacyku Konopackiego, które odbyły się w ramach programu Lato w teatrze.

„Praskie Plemię"  to połączenie kultury ukraińskiej i polskiej, przeszłości i teraźniejszości, fikcji i prawdy. Przybliżyliśmy dzieciom ukraińskim i polskim dawne zwyczaje, gwarę i muzykę podwórkową z Ukrainy i Warszawy. Projekt był próbą zrozumienia mechanizmu powstawania społeczności: dzieci tworzyły społeczność opartą o wspólne wartości. Zachęciliśmy je również do wytworzenia własnego kodu kulturowego, zbudowania instrumentów muzycznych, zaprojektowania strojów. Głównymi metodami pracy były ćwiczenia i zabawy dramowe, w technice impro, taneczno‐ruchowe, praca głosem i słowem, a także ćwiczenia rytmiczne, muzyczne i logopedyczne.

O programie:

LATO W TEATRZE to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest popularyzowanie pedagogiki teatralnej. Program składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń z zakresu pedagogiki teatru oraz artystyczno-edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym. W aktualnej 15. edycji programu dofinansowanie otrzymało 69 ośrodków z całej Polski – 25 organizacji pozarządowych i 44 samorządowe instytucje kultury. Ośrodki, które w poprzednich latach co najmniej trzykrotnie organizowały Lato w teatrze, mają za zadanie zrealizować projekt wspólnie z organizacją partnerską, która dotychczas nie brała udziału w programie. Ten moduł został nazwany Lato w teatrze +, a dofinansowanie przyznano 4 ośrodkom.

Autorskie warsztaty przygotowywane przez pedagogów i artystów są dla dzieci i młodzieży szansą na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie i zabawę teatrem.

Więcej informacji na temat programu na:

www.latowteatrze.pl

www.facebook.com/programLatowteatrze

www.instytut-teatralny.pl

www.facebook.com/instytutteatralny

www.e-teatr.pl

LATO W TEATRZE 2022 organizują:

W ramach modułu LATO W TEATRZE+

Biblioteka - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo + Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie

Dom Kultury w Strzelnie + Gminny Ośrodek Kultury w Wilczynie

Fundacja "Teatr Latarnia" + Gminne Centrum Kultury w Gródku

Gminny Ośrodek Kultury w Górznie + Centrum Kultury i Sportu w Osieku

W ramach modułu LATO W TEATRZE

Babiogórskie Centrum Kultury, Białołęcki Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Eugeniusza Paukszty w Skokach, Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark, Centrum Kultury i Biblioteka Miejska im. F Chruściela w Ornecie, Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, Fundacja Czwarty Wymiar, Fundacja Ditero, Fundacja Fala Nowej Kultury, Fundacja hydro-polis, Fundacja KONTRA/BANDA, Fundacja Krajobrazy, Fundacja Plenerownia, Fundacja "Pracownia Inspiracji Społecznych", Fundacja Przepływy, Fundacja Rozwoju i Promocji Kultury "VIA CULTURAE", Fundacja "Teatr Układ Formalny", Fundacja "W TO MI GRAJ", Fundacja Zamek Bełżyce, Fundacja Zaułek Krzysztofa Falkowskiego, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie, Gminny Klub Kultury w Karnicach, Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie, Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie, Gminny Ośrodek Kultury w Mełgwi, Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim, Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach, Gminny Ośrodek Kultury w Uściu Gorlickim, Goleniowski Dom Kultury, Kieleckie Centrum Kultury, Koło Gospodyń Wiejskich "Urzeczanki" we wsi Coniew, Krakowskie Forum Kultury, Miejski Dom Kultury "Bogucice-Zawodzie", Miejski Dom Kultury w Bełżycach, Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku, Miejskie Centrum Kultury w Piaskach, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności w Szklarskiej Porębie, Miejsko-Gminny Dom Kultury w Otmuchowie, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim, Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr, Nałęczowski Ośrodek Kultury, Ośrodek Teatralny Kana, Radziejowski Dom Kultury, Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, Staszowski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Kolektyw Kobietostan, Stowarzyszenie "Kulturalna Partyzantka", Stowarzyszenie Multi.Art, Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Niezdrowice, Stowarzyszenie Otwarty Śląsk, Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska, Stowarzyszenie Smak Przygody, Stowarzyszenie Teatr Nowy, Suwalski Ośrodek Kultury, Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie, Teatr Kameralny w Bydgoszczy, Teatr Mały Tychy, Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy, Teatr Polski w Poznaniu, Teatr Przypadków Feralnych, Teatr Rampa "na Targówku", Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim

Lato w teatrze jest programem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa
Raszewskiego finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 O programie po ukraińsku

«ЛІТО В ТЕАТРІ» – це програма Театрального інституту ім. Збіґнєва Рашевського у Варшаві, що реалізовується за кошти Міністерства культури і національної спадщини. Її метою є популяризація театральної педагогіки. Програма включає грантовий конкурс на реалізацію двотижневих майстер-класів для дітей та підлітків, навчальних курсів, присвячених театральній педагогіці, та мистецько-освітніх проєктів виїзних спектаклів у цирковому наметі.

У теперішньому, 15-му випуску програми дофінансування отримали 69 осередків із усієї Польщі – 25 громадських організацій та 44 муніципальні культурні установи.

Завданням осередків, які в минулих роках принаймні тричі організовували «Літо в театрі», є реалізація проєкту спільно з партнерською організацією, яка раніше не брала участі у програмі. Цей модуль отримав назву «Літо в театрі +», а дофінансування отримали 4 осередки.

Авторські майстер-класи, підготовані педагогами і митцями – це шанс для дітей і підлітків на знайомство з мовою театру і самостійне її використання, а передовсім на творче самовираження і приємний час, проведений завдяки театру.

Детальніша інформація про програму:

www.latowteatrze.pl

www.facebook.com/programLatowteatrze

«ЛІТО В ТЕАТРІ 2022» організовують:

У рамках модулю «ЛІТО В ТЕАТРІ +»

Бібліотека – Центр культури і промоції ґміни Любєво + Ґмінний осередок культури у Цекцині (Biblioteka - Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo + Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie)

Будинок культури у Стшельні + Ґмінний осередок культури у Вільчині (Dom Kultury w Strzelnie + Gminny Ośrodek Kultury w Wilczynie)

Ґмінний осередок культури у Ґужні + Центр культури і спорту в Осеку (Gminny Ośrodek Kultury w Górznie + Centrum Kultury i Sportu w Osieku)

Фундація «Театр Ліхтар» + Ґмінний центр культури у Ґрудеку (Fundacja „Teatr Latarnia” + Gminne Centrum Kultury w Gródku)

У рамках модулю «ЛІТО В ТЕАТРІ +»

Асоціація «Multi.Art» (Stowarzyszenie Multi.Art)

Асоціація «Відкрита Сілезія» (Stowarzyszenie Otwarty Śląsk)

Асоціація «Колектив Жінкостан» (Stowarzyszenie Kolektyw Kobietostan)

Асоціація «Культурна партизанщина» (Stowarzyszenie „Kulturalna Partyzantka”)

Асоціація «Новий театр» (Stowarzyszenie Teatr Nowy)

Асоціація « Норвідівська Річ Посполита» (Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska)

Асоціація «Смак пригоди» (Stowarzyszenie Smak Przygody)

Асоціація відновлення і розвитку села Нездровіце (Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Niezdrowice)

Бабьоґурський центр культури (Babiogórskie Centrum Kultury)

Битомський театр танцю і руху «Розбарк» (Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark)

Будинок культури «Прага» у районі Прага-Північ столичного міста Варшави (Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy)

Бялоленцький осередок культури (Białołęcki Ośrodek Kultury)

Воєводський осередок анімації культури в Торуні (Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu)

Ґмінний клуб культури у Карніцах (Gminny Klub Kultury w Karnicach)

Ґмінний осередок культури в Лянцкороні (Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie)

Ґмінний осередок культури в Мелґеві (Gminny Ośrodek Kultury w Mełgwi)

Ґмінний осередок культури в Мендзижеці Підляському – комплекс шкіл у Високому (Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim)

Ґмінний осередок культури в Устя-Горлицькому (Gminny Ośrodek Kultury w Uściu Gorlickim)

Ґмінний осередок культури у Єдвабні (Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie)

Ґмінний осередок культури у Радваницях (Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach)

Ґмінний центр культури i спорту в Веняві (Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie)

Ґоленювський будинок культури (Goleniowski Dom Kultury)

Гурток сільських господинь «Ужечанкі» в селі Цонєв (Koło Gospodyń Wiejskich „Urzeczanki” we wsi Coniew)

Європейський центр казки ім. Козлика Матолека у Пацанові (Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie)

Жулавський осередок культури в Новому Дворі Гданському (Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim)

Камерний театр у Бидгощі (Teatr Kameralny w Bydgoszczy)

Келецький центр культури (Kieleckie Centrum Kultury)

Краківський форум культури (Krakowskie Forum Kultury)

Малий театр в Тихах (Teatr Mały Tychy)

Міжнародний центр культури «Новий театр» (Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr)

Міський будинок культури «Боґуціце-Заводзє» (Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”)

Міський будинок культури в Белжицях (Miejski Dom Kultury w Bełżycach)

Міський осередок культури, спорту і активності в Шклярській Порембі (Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności w Szklarskiej Porębie)

Міський центр культури в Пясках (Miejskie Centrum Kultury w Piaskach)

Міський центр культури в Цехоцинку (Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku)

Міський центр культури і спорту в Явожні (Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie)

Місько-ґмінний будинок культури в Отмухові (Miejsko-Gminny Dom Kultury w Otmuchowie)

Місько-ґмінний осередок культури, спорту і відпочинку в Соколові Малопольському (Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim)

Муніципальний центр культури і промоції ґміни Забежув (Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów)

Наленчувський осередок культури (Nałęczowski Ośrodek Kultury)

Польський театр ім. Ієроніма Конечки в Бидгощі (Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy)

Польський театр у Познані (Teatr Polski w Poznaniu)

Публічна бібліотека міста і ґміни ім. Еуґеніуша Паукшти в Скоках (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Eugeniusza Paukszty w Skokach)

Радзеювський будинок культури (Radziejowski Dom Kultury)

Сташувський осередок культури (Staszowski Ośrodek Kultury)

Сувальський осередок культури (Suwalski Ośrodek Kultury)

Театр «Рампа» на Таргувку (Teatr Rampa na Targówku)

Театр злощасних випадків (Teatr Przypadków Feralnych)

Театр ім. Г. Х. Андерсена в Любліні (Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie)

Театральний осередок «Кана» (Ośrodek Teatralny Kana)

Фундація «Ditero» (Fundacja Ditero)

Фундація «hydro-polis» (Fundacja hydro-polis)

Фундація «KONTRA/BANDA» (Fundacja KONTRA/BANDA)

Фундація «ЦЕ МЕНІ Й ТРЕБА» (Fundacja „W TO MI GRAJ”)

Фундація «Замок Белжице» (Fundacja Zamek Bełżyce)

Фундація «Краєвиди» (Fundacja Krajobrazy)

Фундація «Майстерня суспільних інспірацій» (Fundacja „Pracownia Inspiracji Społecznych”)

Фундація «Пленерівня» (Fundacja Plenerownia)

Фундація «Провулок Кшиштофа Фальковського» (Fundacja Zaułek Krzysztofa Falkowskiego)

Фундація «Перепливи» (Fundacja Przepływy)

Фундація «Театр Формальний уклад» (Fundacja "Teatr Układ Formalny")

Фундація «Хвиля нової культури» (Fundacja Fala Nowej Kultury)

Фундація «Четвертий вимір» (Fundacja Czwarty Wymiar)

Фундація розвитку і промоції культури «VIA CULTURAE» (Fundacja Rozwoju i Promocji Kultury „VIA CULTURAE”)

Центр культури і міська бібліотека ім. Ф. Хрусцєля в Орнеті (Centrum Kultury i Biblioteka Miejska im. F. Chruściela w Ornecie)

Щоб записати дитину на майстер-класи, потрібно подати заявку до одного з осередків із наведеного списку.

Nasza strona używa „ciasteczek”. Dowiedz się więcej