rodzaj wydarzenia
wystawa
kiedy
od 05.01.2023 / Czwartek do 19.01.2023 / Czwartek
gdzie
Pałacyk Konopackiego

DOM - Alexander Kot-Zaitsaŭ - wystawa zdjęć PL/BY

DOM.
Projekt Fotograficzny

Autor zdjęć - Alexander Kot-Zaitsaŭ
Autor muzyki - Aliaksandr Yasinski
Dom nie jest budynkiem, przestrzenią lub miejscem.
Dom jest stanem, wspomnieniem, wyczuciem.
W projekcie fotograficznym o tytule ”DOM.” sięgam po zrozumienie, czym dom jest dla mnie.

Po raz pierwszy opuściłem własny dom w roku 2012. Po doświadczeniu migracji na tle politycznym i ekonomicznym, próbach życia w przestrzeni „obcej”, zadałem sobie pytanie z czego składa się to uczucie, że jestem w domu? Odpowiedzią stała się książka fotograficzna o tytule „DOM.”, wydana w roku 2019. Projekt zaczynał się jako dokument subiektywny, próba zrozumienia i pokazania jak ta lub inna przestrzeń wpływa na to kim jestem. Z ciągiem czasu projekt transformował się w bardziej dogłębne badanie samego pojęcia domu, jego znaczenia jako stanu i uczucia. Obrazki z pamięci, sentymenty, śnienia, próby uchwycenia i wizualizacji uczucia, które w niezależności od otaczającej przestrzeni sprawia, że jestem w domu, mam rzeczy, które zostają ze mną i pomagają dalej rozumieć kim jestem, gdzie jestem i dokąd zmierzam.

W roku 2020 postanowiłem wrócić do pracy nad projektem, tworząc nowe fotografie oraz pracując z archiwum zdjęć rodzinnych. Impulsem ku temu posłużyły protesty przeciwko obecnemu politycznemu reżymowi w Białorusi, skąd pochodzę. Jak tysiące innych Białorusinów, straciłem możliwość bezpiecznie powracać do domu, widywać się z rodziną i bliskimi. Wracam do domu za pomocą tych fotografii.
Mimo że w projekcie fotograficznym „DOM.” nie poruszam kwestii politycznych czy socjalnych wprost, nabiera on jednak nowej aktualności tu i teraz — w rzeczywistości, w której tak duża liczba osób straciła lub była zmuszona opuścić własny Dom z powodów politycznych w przypadku Białorusinów, lub z powodów wojny w przypadku Ukraińców. Nosimy swój Dom w środku, śnimy go, czujemy go w małych rzeczach, bez względu na to, gdzie jesteśmy. Jest zawsze z nami.

Wystawa czynna od poniedziałku do piątku w dni powszednie w godzinach 10:00-20:00
--------------------------------------------------------------------------
DOM.
Фатаграфічны праект
Аўтар Фотаздымкаў - Аляксандр Кот-Зайцаў
Аўтар музыкі - Аляксандр Ясінскі
Дом - гэта не будынак, прастора або месца.
Дом - гэта стан, памяць, пачуццё.
Фотапраект пад назвай «ДОМ» з’яўляецца спрабаю зразумець, што для мяне значыць паняцце „дом”.

Упершыню я пакінуў родны дом у 2012 годзе. Перажыўшы палітычную і эканамічную міграцыю, спробы жыць у «чужой» прасторы, я спытаў сябе, з чаго складаецца адчуванне дома? Адказам стала фотакніга пад назвай «DOM.», якая выйшла ў 2019 годзе. Праект пачынаўся як суб’ектыўны фотадакумент, спроба зразумець і паказаць, як тая ці іншая прастора ўплывае на тое, кім я з’яўляюся. Аднак з часам праект ператварыўся ў больш паглыбленае даследаванне самога паняцця дома, яго значэння як стану і адчування. Карцінкі з памяці, пачуцці, сны, спробы ўлавіць і візуалізаваць пачуццё, якое, незалежна ад навакольнай прасторы, дазваляе адчуваць сябе як дома, штосьці, што застаецца са мной і дапамагае мне далей разумець, хто я, у якім моманце жыцця я знаходжуся і куды імкнуся.

У 2020 годзе я вырашыў вярнуцца да працы над праектам, працуючы над новымі фотаздымкамі, а таксама над уласным сямецным фотаархівам. Штуршком для гэтага сталі пратэсты мупраць сучаснага палітычнага рэжыму ў Беларусі, адкуль я родам. Як і тысячы іншых беларусаў, я страціў магчымасць бяспечна вяртацца дадому, бачыцца з роднымі і блізкімі. Цяпер я вяртаюся дадому пры дапамозе гэтых фотаздымкаў.
Нягледзячы на тое, што ў фотапраекце "DOM." Я не закранаю палітычныя ці сацыяльныя тэмы наўпрост, ён набывае новую актуальнасьць тут і цяпер – у рэчаіснасьці, дзе так шмат людзей страцілі ці былі вымушаныя пакінуць свой дом па палітычных прычынах у выпадку беларусаў, ці па прычынах вайны у выпадку ўкраінцаў. Мы носім свой Дом у сабе, снім яго, адчуваем яго ў дробязях і імгненнях, дзе б мы ні знаходзіліся. Ён заўсёды з намі.

Выстава працуе з панядзелка па пятніцу па буднях з 10.00 да 20.00

Nasza strona używa „ciasteczek”. Dowiedz się więcej