rodzaj wydarzenia
Konkurs
kiedy
od 05.11.2019 / Wtorek / 11:18 do 17.11.2019 / Niedziela / 00:00
gdzie
Praski Ogródek Sąsiedzki

Konkurs na mural

Uwaga! Uwaga!

Chcemy, aby mur przy Praskim Ogródku Sąsiedzkim był przepiękny! A zatem ogłaszamy konkurs na mural.

Powinien on nawiązywać estetyką do otoczenia oraz wpisywać się w popularny, turystyczny szlak praskiego street-artu. Pojawienie się muralu na zniszczonym murze przy Al. Solidarności 55 odegra rolę artystyczną, jak i informacyjną. Za zaniedbanym, szarym ogrodzeniem mieści się bowiem Praski Ogródek Sąsiedzki – miejsce interdyscyplinarnych i kulturotwórczych działań społeczności lokalnej. Mural przez swój przekaz ma zachęcać do zainteresowania się tym miejscem oraz do korzystania z oferty programowej organizowanej w tej przestrzeni.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Prace konkursowe wraz z dokładnie i czytelnie wypełnioną Kartą Zgłoszeniową należy przesłać pocztą, e-mailem (promocja@dkpraga.pl) lub złożyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2019 r. (liczy się data wpływu zgłoszenia) w siedzibie Organizatora.

Nasza strona używa „ciasteczek”. Dowiedz się więcej