rodzaj wydarzenia
ogłoszenie
kiedy
od 09.01.2023 / Poniedziałek do 25.01.2023 / Środa
gdzie
Pałacyk Konopackiego

Poszukujemy animatora/wychowawcy do Miejsca Aktywności Lokalnej

Poszukujemy animatora/wychowawcy do Miejsca Aktywności Lokalnej w Pałacyku Konopackiego.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe: na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą.

- doświadczenie w pracy opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi - minimum 2 lata.

- umiejętność prowadzenia zajęć grupowych z dziećmi (8-13 lat),

- dobra organizacja pracy,

- odpowiedzialność,

- samodzielność,

- kreatywność,

- dyspozycyjność;

- rzetelna praca i zaangażowanie.
 

Obowiązki:

- opieka nad grupą dzieci (8-13 lat) w Pałacyku Konopackiego;

- przygotowywanie i prowadzenie zajęć dla grupy dzieci;

- opracowanie zasad pracy grupy (regulamin, harmonogram);

- prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z opieką nad grupą (np. dziennik zajęć);

- kontakt z rodzicami dzieci;

- przygotowywanie działań/wydarzeń wspólnie z grupą.
 

Oferujemy:

- zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie;

- pracę w wybrane dni (3 dni w tygodniu), w godzinach popołudniowych;

- korzystanie z przestrzeni i sprzętu w Pałacyku Konopackiego przy ul. Strzeleckiej 11/13 w Warszawie.


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: sekretariat@dkpraga.pl z tytułem e-maila „Animator. Wychowawca MAL” do dnia 25 stycznia 2023 r.


Prosimy o dopisanie następujących klauzul:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane przez przepisy Kodeksu pracy, zawartych w CV przez Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Opcjonalnie: Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2 w celu wykorzystania do kolejnych procesów rekrutacji.


Informacja o przetwarzaniu danych:

Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, jako administrator danych informuje, że Pani/a dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a w także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c). Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także sprzeciwu, jeżeli przepisy dopuszczają takie działanie. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem. Dane mogą być udostępniane podmiotom, zapewniającym poprawne działanie poczty elektronicznej. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji. Czas przetwarzania danych będzie wynosił 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie do innych procesów rekrutacji.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Nasza strona używa „ciasteczek”. Dowiedz się więcej