Zapisy na zajęcia stałe w sezonie 2022/2023 rozpoczynają się 12 września o godzinie 12:00

Zapisz się
rodzaj wydarzenia
ogłoszenie
kiedy
od 03.08.2018 / Piątek / 16:49 do 12.08.2018 / Niedziela / 16:49
gdzie
DK Praga

Pracuj z nami!

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
Specjalista ds. kadr i płac
(umowa na zastępstwo)

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe;
- co najmniej 3 – letnie doświadczenie na stanowisku ds. kadr i płac;
- bardzo dobra znajomość prawa pracy oraz przepisów wykonawczych;
- znajomość ustawy o ubezpieczeniach społecznych;
- znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
- bardzo dobra znajomość obsługi programów: Płatnik;
- bardzo dobra znajomość pakietu biurowego Office;
- umiejętność planowania oraz organizacji pracy;
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
- niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe.

UWAGA! Preferowane będzie doświadczenie, w wyżej wymienionym zakresie, w zatrudnieniu/działalności związanej z obsługą instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego lub edukacji.

Główne obowiązki:

- prowadzenie oraz bieżąca aktualizacja  akt osobowych pracowników DK „Praga”,
- przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy;
- sporządzanie harmonogramów czasu pracy oraz rozliczanie czasu pracy pracowników,
- naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą oraz sporządzanie listy płac pracowników DK „Praga”;
- opracowywanie projektów regulaminów określających prawa i obowiązki pracowników,
- przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych, naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych umów;
- sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS, sporządzanie dyspozycji przelewów do ZUS, sporządzanie korekt deklaracji do ZU
- sporządzanie sprawozdań dla GUS;
- wykonywanie zadań z obszaru zarządzania ryzykiem;
- wykonywanie czynności z zakresu ochrony pracy;
- prowadzenie i przyjmowanie wpłat związanych z działalnością statutową DK Praga (opcjonalnie)
- prowadzenie oraz księgowanie kasy fiskalnej (opcjonalnie)

Oferujemy:
- umowę o pracę (na zastępstwo) cały etat;
- pracę w siedzibie DK Praga przy ul. B. Sawinkowa 2 w Warszawie;
- bezpieczne warunki pracy; budynek wyposażony w windę oraz podnośnik (dostosowany do wózków inwalidzkich);
- stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@dkpraga.pl z tytułem maila „Praca: Specjalista KiP” do 12.08.2018 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu tej rekrutacji zgodnie z art. 23. 1.1 ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016 r., poz. 922 ze zm).”

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu, tylko z wybranymi kandydatami.

Nasza strona używa „ciasteczek”. Dowiedz się więcej