Zapisy na zajęcia stałe w sezonie 2022/2023 rozpoczynają się 12 września o godzinie 12:00

Zapisz się
rodzaj wydarzenia
ogłoszenie
kiedy
od 23.02.2018 / Piątek / 14:49 do 08.03.2018 / Czwartek / 14:49
gdzie
DK Praga

Pracuj z nami!

Ogłoszenie na wolne stanowisko: Główny specjalista ds. projektowych  (umowa na zastępstwo)

Wymagania:
- wykształcenie wyższe;
- co najmniej 2-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych;
- znajomość zasad dotyczących finansowania, rozliczania i kwalifikowalności wydatków w grantach/projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
- praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów projektowych;
- umiejętność zarządzania budżetami;
- umiejętność negocjowania i sporządzania umów;
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego i pakietu MS Office;
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
- niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Główne obowiązki:
- poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznego finansowania projektów;
- przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej w celu pozyskiwania środków zewnętrznych;
- poszukiwanie partnerów do wspólnej realizacji projektu;
- realizacja i koordynacja projektów;
- rozliczanie projektów, monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu;
- bieżące śledzenie rynku pod kątem obowiązujących przepisów, wytycznych, mających wpływ na pozyskiwanie nowych i realizację aktualnych projektów;
- współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektów (urzędy, jednostki nadzorujące, instytucje, współrealizatorzy i inne);
- współpraca z wykonawcami, artystami, sponsorami, partnerami oraz innymi w trakcie realizowanych projektów;
- generowanie kreatywnych pomysłów i inicjowanie nowych form działań projektowych.

Oferujemy:
- ciekawą pracę na pełen etat na podstawie umowy o pracę;
- bezpieczne warunki pracy; budynek wyposażony w windę oraz podnośnik (dostosowany do wózków inwalidzkich);
- stanowisko związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@dkpraga.pl z tytułem e-maila „Praca. Specjalista ds. projektowych” do 8 marca 2018r.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu, tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu tej rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r.,  poz. 922 ze zm.).”

 

Informacja: sekretariat@dkpraga.pl

Nasza strona używa „ciasteczek”. Dowiedz się więcej