kiedy
od 11.12.2022 / Niedziela / 19:00 do 11.12.2022 / Niedziela / 22:00
gdzie
Pałacyk Konopackiego

„Shift” | wieczór z performance, fotografią i cinedance

PL

Shift

Wieczór performance, fotografii i cinedance

Data: 11.12.2022
Czas: 19:00 - 22:00
Miejsce: Pałacyk Konopackiego, Strzelecka 11/13
WSTĘP WOLNY

Chcielibyśmy "przenieść" Państwa uwagę na nasz wieczór sztuki współczesnej.
Zapraszamy do podróży z jednej sali do drugiej, z jednego języka artystycznego do drugiego. W tych ciągłych "przesunięciach" mamy nadzieję znaleźć nowe sposoby komunikacji i zrozumienia siebie nawzajem.

WSTĘP WOLNY

Spektakle taneczne:
"Mermaid effect" - Yauheniya Nikalaichuk
"Shift"- Darya Ivanova
"Body noise" - Maria Micek i Uladzimir Maliukou.

Projekty fotograficzne:
"Home" - Aleksander Kot-Zaitsau
"1:0" - Alena Stsepanova
"Shift" - Natalia Salama

Cinedances:
"N"- Sergey Pestrak, Natallia Mordan, Darya Ivanova, Mari Skakun
"Claustrophobia" - Valery Karyshau
"Inability of the state in between" - Maria Ponomareva
"Fall practice" - Dina Weryutina, Anton Gusakouski, Katerina Taran.

ENG

Shift

An evening of performance, photography and cinedance.

Date: 11.12.2022
Time: 19:00 - 22:00
Place: Pałacyk Konopackiego, Strzelecka 11/13
FREE ENTRANCE

We would like to “shift” your attention to our contemporary art evening.
You are invited to travel from one room to another, from one artistic language to another. In these constant “shifts” we hope to find new ways of communicating and understanding each other.

Dance performances:
“Mermaid effect” - Yauheniya Nikalaichuk
“Shift”- Darya Ivanova
”Body noise” - Maria Micek and Uladzimir Maliukou.

Photo-projects:
“Home” - Alexander Kot-Zaitsau
“1:0” - Alena Stsepanova
“Shift” - Natalia Salama

Cinedances:
“N”- Sergey Pestrak, Natallia Mordan, Darya Ivanova, Mari Skakun
“Claustrophobia” - Valery Karyshau
“Inability of the state in between” - Maria Ponomareva
“Fall practice” - Dina Veryutina, Anton Gusakouski, Katerina Taran.

UKR

Shift

Вечір перформансу, фотографії і кінотанцю.

Дата: 11.12.2022
Час: 19:00 - 22:00
Місце: Pałacyk Konopackiego, Strzelecka 11/13
ВХІД ВІЛЬНИЙ

Ми хочемо "перемістити" вашу увагу на наш вечір сучасного мистецтва.
Запрошуємо переміщуватися із одного простору до другого, з однієї художньої мови до іншої. І у цих постійних "пересуваннях" ми хочемо знайти нові способи спілкування і розуміння одне одного.

Танцювальний перфоманс:
«Mermaid effect» - Євгенія Ніколайчук
«Shift» - Дар'я Іванова
«Body noise» - Марія Міцек і Володимир Малюков

Фотопроекти:
«Home» - Олександр Кот-Зайцев
«1:0» - Альона Степанова
«Shift» - Наталія Салама

Кінотанець:
«N»- Сергій Пестрак, Наталія Мордань, Дар'я Іванова, Марія Скакун
«Клаустрофобія» - Валерій Каришев
«Inability of state in between» - Марія Пономарьова
«Fall practice» - Діна Верютіна, Антон Гусаковський, Катерина Таран.

RUS

Shift

Вечер перформанса, фотографии и кинотанца.

Дата: 11.12.2022
Время: 19:00 - 22:00
Место: Pałacyk Konopackiego, Strzelecka 11/13
ВХОД СВОБОДНЫЙ

Мы хотим «сместить» ваше внимание на наш вечер современного искусства.
Приглашаем перемещаться из одного пространства в другое, от одного художественного языка к другому. И в этих постоянных «сдвижениях» мы хотим найти новые способы общения и понимания друг друга.

Танцевальный перформанс:
«Mermaid effect» - Евгения Николайчук
«Shift» - Дарья Иванова
«Body noise» - Мария Мицек и Владимир Малюков.

Фотопроекты:
«Home» - Александр Кот-Зайцев
«1:0» - Алена Степанова
«Shift» - Наталья Салама

Кинотанец:
«N»- Сергей Пестрак, Наталья Мордань, Дарья Иванова, Мария Скакун
«Клаустрофобия» - Валерий Карышев
«Inability of state in between» - Мария Пономарева
«Fall practice» - Дина Верютина, Антон Гусаковский, Катерина Таран.

Nasza strona używa „ciasteczek”. Dowiedz się więcej