rodzaj wydarzenia
ogłoszenie
kiedy
od 01.02.2023 / Środa do 15.02.2023 / Środa
gdzie
Pałacyk Konopackiego

Specjalist(k)a ds. organizacji wydarzeń (specjalność: animacja kultury)

Ogłoszenie na wolne stanowisko

Specjalist(k)a ds. organizacji wydarzeń

(specjalność: animacja kultury)

Wymagania:

- wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki: animacja kultury, kulturoznawstwo, socjologia, antropologia, psychologia),
- przynajmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, mile widziane doświadczenie w pracy z lokalną społecznością,
- znajomość przemian zachodzących w kulturze i aktualnych trendów,
- wysoki poziom umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, umiejętność i chęć pracy w zespole,
- umiejętność: zarządzania budżetem, negocjowania i sporządzania umów, pisania sprawozdań,
- znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych,
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego i pakietu MS Office.

Główne obowiązki:

-Inicjowanie, organizowanie i koordynacja działań pobudzających aktywność kulturalną i społeczną mieszkanek i mieszkańców Pragi/Warszawy;
-Opracowanie i wdrożenie planu działań animacji kulturalnej i społecznej;
- Współpraca z mieszkankami i mieszkańcami, animatorkami i animatorami kultury, grupami nieformalnymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie: kultury, edukacji kulturalnej, czasu wolnego i integracji społecznej;
- Inicjowanie i przeprowadzenie działań mających na celu badanie potrzeb kulturalno-społecznych mieszkańców;
- Inicjowanie, organizacja i koordynacja działań Miejsca Aktywności Lokalnej w Pałacyku Konopackiego oraz ogródku sąsiedzkim;
- Prace koncepcyjne polegające na współtworzeniu oferty kulturalnej opartej na metodzie animacji kultury oraz z zakresu edukacji kulturalnej;
- Tworzenie planów promocji i organizacji poszczególnych wydarzeń oraz optymalizacja działań promocyjnych;
- Prowadzenie i administrowanie spraw związanych z wolontariatem;
- Współpraca ze środowiskiem międzynarodowym;
- Prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

Oferujemy:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- ciekawą pracę na pełen etat,
- wynagrodzenie miesięczne na poziomie 5600,00 – 6200,00 brutto (ostateczna kwota zostanie ustalana w zależności od doświadczenia i kwalifikacji),
- bezpieczne warunki pracy; budynek wyposażony w windę oraz podnośnik (dostosowany do wózków inwalidzkich),
- miejsce pracy Pałacyk Konopackiego, ul. Strzelecka 11/13,
- możliwość rozwoju, nauki, szkoleń.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: sekretariat@dkpraga.pl z tytułem e-maila „Praca. Specjalist(k)a ds. organizacji wydarzeń (specjalność: animacja kultury)”do dnia 15 lutego 2023 r.

Prosimy o dopisanie następujących klauzul:

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane przez przepisy Kodeksu pracy, zawartych w CV przez Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Opcjonalnie: Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2 w celu wykorzystania do kolejnych procesów rekrutacji.


Informacja o przetwarzaniu danych

Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, jako administrator danych informuje, że Pani/a dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a w także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c). Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także sprzeciwu, jeżeli przepisy dopuszczają takie działanie. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem. Dane mogą być udostępniane podmiotom, zapewniającym poprawne działanie poczty elektronicznej. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji. Czas przetwarzania danych będzie wynosił 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie do innych procesów rekrutacji.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatkami / kandydatami.

Nasza strona używa „ciasteczek”. Dowiedz się więcej