rodzaj wydarzenia
ogłoszenie
kiedy
od 01.02.2023 / Środa do 22.02.2023 / Środa

Specjalist(k)a ds. projektów

Ogłoszenie na wolne stanowisko
Specjalist(k)a ds. projektów

Wymagania:
•    wykształcenie wyższe;
•    znajomość przemian zachodzących w kulturze i aktualnych trendów,
•    co najmniej 2-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych (w tym z funduszy unijnych);
•    znajomość zasad dotyczących finansowania, rozliczania i kwalifikowalności wydatków w grantach/projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
•    praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów projektowych;
•    umiejętność: zarządzania budżetami; negocjowania i sporządzania umów; pisania sprawozdań;
•    znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych;
•    bardzo dobra znajomość języka angielskiego i pakietu MS Office;
•    gotowość do pracy także w weekendy,
•    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Główne obowiązki:
•    poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania projektów;
•    przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej w celu pozyskiwania środków zewnętrznych;
•    poszukiwanie partnerów do wspólnej realizacji projektu;
•    realizacja i koordynacja projektów;
•    prowadzenie pełnej dokumentacji projektowej;
•    rozliczanie projektów, monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu;
•    bieżące śledzenie rynku pod kątem obowiązujących przepisów, wytycznych, mających wpływ na pozyskiwanie nowych i realizację aktualnych projektów;
•    współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektów (urzędy, jednostki nadzorujące, instytucje i inne);
•    współpraca z wykonawcami, artystami, sponsorami, partnerami oraz innymi jednostkami w trakcie realizowania projektów;
•    współpraca ze środowiskiem międzynarodowym;
•    generowanie kreatywnych pomysłów i inicjowanie nowych form działań projektowych.

Oferujemy:
•    zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
•    ciekawą pracę na pełen etat,
•    wynagrodzenie miesięczne na poziomie 6000,00 – 6800,00 brutto (ostateczna kwota zostanie ustalana w zależności od doświadczenia i kwalifikacji),
•    bezpieczne warunki pracy; budynek wyposażony w windę oraz podnośnik (dostosowany do wózków inwalidzkich),
•    możliwość rozwoju, nauki, szkoleń.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: sekretariat@dkpraga.pl z tytułem e-maila „Praca. Specjalist(k)a ds. projektów”do dnia 22 lutego 2023 r.

Prosimy o dopisanie następujących klauzul:
•    Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane przez przepisy Kodeksu pracy, zawartych w CV przez Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. 
•    Opcjonalnie: Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2 w celu wykorzystania do kolejnych procesów rekrutacji. 

Informacja o przetwarzaniu danych
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, jako administrator danych informuje, że Pani/a dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a w także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c). Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także sprzeciwu, jeżeli przepisy dopuszczają takie działanie. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem. Dane mogą być udostępniane podmiotom, zapewniającym poprawne działanie poczty elektronicznej. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji. Czas przetwarzania danych będzie wynosił 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie do innych procesów rekrutacji.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatkami / kandydatami. 
 

Nasza strona używa „ciasteczek”. Dowiedz się więcej