rodzaj wydarzenia
Projekt
kiedy
od 22.09.2021 / Środa / 14:00 do 31.12.2021 / Piątek / 00:00
gdzie
Pałacyk Konopackiego
bilet
zapisy

Strzelecka, Stalowa wolontariat od nowa

Celem projektu pn. „Strzelecka, Stalowa - wolontariat od nowa!” jest rozwój wolontariatu lokalnego skupionego wokół dwóch nowo powstałych miejsc na Pradze-Północ, czyli filii Domu Kultury „Praga” w Pałacyku Konopackiego oraz Międzypokoleniowej Klubokawiarni przy ul. Stalowej 29 prowadzonej przez Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”. Wnioskodawca i partner planują w ramach projektu stworzyć grupę wolontariuszy działających w tych miejscach na rzecz społeczności lokalnej. Wolontariuszki i wolontariusze będą sami prowadzić warsztaty, spotkania oraz  animacje lokalne (również międzysąsiedzkie i międzypokoleniowe).

Dom Kultury „Praga” będzie prowadził swoje działania w  swojej powstałej filii Pałacyku Konopackich, w której znajduje się m.in. pracownia komputerowa, krawiecka, stolarska, kulinarna, sala widowiskową, salą taneczna, przestrzeń wystawiennicza  oraz zaplecze techniczne do wykorzystania na ewentualne warsztaty i spotkania.

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej prowadzi klubokawiarnię w kamienicy międzypokoleniowej przy ul Stalowej 29, w której dostępna jest przestrzeń kawiarniana oraz mała sala warsztatowa.  Kamienica międzypokoleniowa jest pilotażowym warszawskim projektem, który ma na celu łączyć warszawianki i warszawiaków różnych pokoleń. Kamienica jest już zamieszkana już przez osoby starsze, ale również przez sporą grupę dzieci.   

We wrześniu 2020 r na zlecenie CAM „Nowolipie” przeprowadzono badania mające na celu przygotowanie oferty klubokawiarni skierowane do okolicznych mieszkańców i mieszkanek. Z badań wynika, że taka oferta powinna być zbudowana w dialogu i w oparciu o realne potrzeby i oczekiwania. Mieszkańcy i mieszkanki Pragi są generalnie ostrożni w stosunku do „obcych” narzuconych im inicjatyw spoza dzielnicy, sceptycznie podchodzą do „nowinek”.  Miejsce musi zostać „oswojone” przez lokalną społeczność i być autentyczne. W ramach badań powstała przykładowa oferta aktywności/warsztatów które okoliczni mieszkańcy wskazali jako ciekawe i potrzebne:

•             międzypokoleniowe spotkania: młodzi uczą starszych/starsi uczą młodszych

•             punkt wsparcia technologicznego dla osób starszych

•             poprawki krawieckie

•             rzemiosło/stolarka

•             giełda czasu (w ramach klubokawiarni - wymiana międzysąsiedzka)

•             wspólne gotowanie, które łączy ludzi i buduje wspólnotę

•             organizacja wspólnych imprez „U cioci na imieninach”

•             wspólne gry (planszówki/gry w karty)

Proponowany przez nas projekt zachęcałby wolontariuszy i wolontariuszki  do realizacji niektórych z wymienionych aktywności. Rozwijany przez nas wolontariat będzie się opierał przede wszystkim  na propagowaniu wspólnego spędzania czasu, wzajemnej edukacji (międzypokoleniowej), wspólnym organizowaniu czasu przez okolicznych mieszkańców i wolontariuszy.

W ramach naszego partnerstwa chcemy zbudować swoją lokalną bazę wolontariuszy na obszarze Nowej Pragi. Wolontariusze i wolontariuszki będą wywodzić z różnych  środowisk, pokoleń, a ich wspólnym celem będzie organizowanie wydarzeń łączących mieszkańców przy wykorzystaniu tych dwóch miejsc  (np. warsztaty kulinarne, warsztaty artystyczne, warsztaty z rzemiosła).

Partnerzy chcą się skupić na stworzeniu oferty wolontariatu ukierunkowanej na potrzeby lokalnej społeczności. Ponadto CAM „Nowolipie” w szczególny sposób będzie włączał osoby zamieszkujące kamienicę międzypokoleniową.

Harmonogram projektu:

Wrzesień 2021:

  • Przygotowanie materiałów promocyjnych na strony internetowe, do mediów społecznościowych oraz plakatów zachęcających do udziału w projekcie. (DK Praga)
  • Rekrutacja: W ramach projektu odbędzie się rekrutacja wolontariuszy. Minimalna liczba to 10 zrekrutowanych osób i podpisanych porozumień. W ramach projektu planowane jest zrealizowanie 10 mini projektów/działań wolontariackich. Taki projekt może być prowadzony przez 1 wolontariusza/wolontariuszkę lub grupę osób. (DK Praga + CAM)

 

Październik – listopad 2021:

  • Szkolenia z pracy projektowej: wolontariusze i wolontariuszki  podczas  integrujących szkoleń grupowych  nauczą się  pracować  ze społecznością lokalną, realizować wspólne działania  i własne mini – projekty. W ramach projektu przewidujemy przeprowadzenie dwóch szkoleń po 2 godziny  dla grupy minimum 10 osobowej. Szkolenie będzie prowadzone przez osobę zatrudnioną w ramach umowy zlecenia. W przypadku zaostrzonej sytuacji pandemicznej możliwość przeprowadzenia szkoleń w formie online. (DK Praga + CAM)
  •  Mentroing dla wolontariuszy i wolontariuszek: W ramach mentoringu  otrzymają wsparcie i doradztwo dotyczące tematu i sposobu realizacji warsztatu/spotkania. Na każdy projekt będzie przypadało możliwość przeprowadzenia 2 godzin konsultacyjnych mentorem/mentorką wybraną do realizacji projektu. (DK Praga + CAM)
  • Realizacja działań/projektów wolontariackich. Przez 2 miesiące wolontariusze i wolontariuszki zrealizują swoje pomysły w postaci warsztatów/spotkań z mieszkańcami i mieszkankami, tworząc w ten sposób ofertę dla społeczności lokalnej. Działania będą prowadzone w Pałacyku Konopackiego i/lub w Klubokawiarni  na Stalowej. W przypadku trudnej sytuacji pandemicznej postaramy się przenieść działania do Internetu w taki sposób, żeby uwzględniały potrzeby społeczności praskiej. (DK Praga + CAM)

 

Grudzień 2021

  • Finałem projektu będzie  organizacja Świątecznego Wydarzenia Sąsiedzkiego (w zależności od sytuacji pandemicznej spotkanie może się odbyć się również na zewnątrz -  na dziedzińcu Pałacyku DK Praga). W ramach mini jarmarku świątecznego zaprezentowane zostaną działania realizowane w ramach projektu. Będzie to okazja do wspólnego spotkania, podsumowania projektu, podziękowania wolontariuszom i wolontariuszkom i zachęcenia do dalszej aktywności. Wydarzenie będzie miało również integracyjny charakter dla okolicznych mieszkańców i mieszkanek. Będziemy również zachęcali, by na wydarzenie przynieść własne produkty np. ciasta lub inne potrawy. (DK Praga + CAM)

 

ZGŁOSZENIA: 

wolontariat@camnowolipie.pl lub 515 211 567

Nasza strona używa „ciasteczek”. Dowiedz się więcej