Uwaga: zmiana nr rachunku bankowego do opłat za zajęcia, wydarzenia i bilety:
Bank Pekao S.A
65 1240 1082 1111 0010 3160 4333
rodzaj wydarzenia
ogłoszenie
kiedy
od 19.10.2021 / Wtorek / 12:03 do 31.10.2021 / Niedziela / 00:00
gdzie
DK Praga

Szukamy specjalisty ds. księgowości

Główne obowiązki:

  • prowadzenie rachunkowości Domu Kultury „Praga”, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych z wykorzystanej dotacji przyznanej przez organizatora,
  • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  • naliczanie wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potraceń oraz terminowe ich przekazywanie, ,
  • opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami,
  • realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej,
  • należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych,
  • przygotowywanie i prowadzenie wszelkiego rodzaju spraw związanych z zamówieniami publicznymi we współpracy z Zespołem Zamówień Publicznych
  • sprawdzanie dowodów księgowych (rachunków) pod względem formalnym i rachunkowym oraz zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych
  • dokonywanie rozliczeń wszelkiego rodzaju podatków zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi w tym zakresie;
  • prowadzenie pełnej ewidencji księgowej Domu Kultury oraz sporządzanie miesięcznej sprawozdawczości finansowej
  • współpraca z bankami w zakresie obrotu bezgotówkowego;
  • sporządzanie przelewów bankowych;
  • Sprawdzanie i dokonywanie płatności za wykonane prace zgodnie z zawartymi umowami i zleceniami;

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • ciekawą pracę na pełen etat,
 • bezpieczne warunki pracy; budynek wyposażony w windę oraz podnośnik (dostosowany do wózków inwalidzkich);

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@dkpraga.pl z tytułem e-maila „Praca. Specjalista ds. księgowości” do dnia 31 października 2021 r.

Prosimy o dopisanie następujących klauzul:

 • Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane przez przepisy Kodeksu pracy, zawartych w CV przez Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • Opcjonalnie: Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2 w celu wykorzystania do kolejnych procesów rekrutacji.

 

Nasza strona używa „ciasteczek”. Dowiedz się więcej