rodzaj wydarzenia
ogłoszenie
kiedy
od 12.01.2021 / Wtorek / 12:34 do 31.01.2021 / Niedziela / 00:00
gdzie
DK Praga
bilet
ogłoszenie

Szukamy Specjalisty ds. Projektów

Ogłoszenie na wolne stanowisko

Wymagania:

- wykształcenie wyższe;

- co najmniej 2-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych (w tym z funduszy unijnych);

- znajomość zasad dotyczących finansowania, rozliczania i kwalifikowalności wydatków w grantach/projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych;

- praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów projektowych;

- umiejętność zarządzania budżetami;

- umiejętność negocjowania i sporządzania umów;

- znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych;

- bardzo dobra znajomość języka angielskiego i pakietu MS Office;

- gotowość do pracy także w weekendy,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Główne obowiązki:

- poszukiwanie i pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania projektów;

- przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej w celu pozyskiwania środków zewnętrznych;

- poszukiwanie partnerów do wspólnej realizacji projektu;

- realizacja i koordynacja projektów;

- prowadzenie pełnej dokumentacji projektowej;

- rozliczanie projektów, monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu;

- bieżące śledzenie rynku pod kątem obowiązujących przepisów, wytycznych, mających wpływ na pozyskiwanie nowych i realizację aktualnych projektów;

- współpraca z innymi podmiotami przy realizacji projektów (urzędy, jednostki nadzorujące, instytucje i inne);

- współpraca z wykonawcami, artystami, sponsorami, partnerami oraz innymi jednostkami w trakcie realizowania projektów;

- generowanie kreatywnych pomysłów i inicjowanie nowych form działań projektowych.

Oferujemy:

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

- ciekawą pracę na pełen etat,

- bezpieczne warunki pracy; budynek wyposażony w windę oraz podnośnik (dostosowany do wózków inwalidzkich);

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: sekretariat@dkpraga.pl z tytułem e-maila „Praca. Specjalista ds. projektowych” do dnia 26 stycznia 2021 r.

Prosimy o dopisanie następujących klauzul:

  • Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane przez przepisy Kodeksu pracy, zawartych w CV przez Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  • Opcjonalnie: Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2 w celu wykorzystania do kolejnych procesów rekrutacji.

 

Informacja o przetwarzaniu danych

Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 2, jako administrator danych informuje, że Pani/a dane będą przetwarzane w celach związanych z rekrutacją, na podstawie przepisów Kodeksu Pracy, a w także na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c). Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także sprzeciwu, jeżeli przepisy dopuszczają takie działanie. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem. Dane mogą być udostępniane podmiotom, zapewniającym poprawne działanie poczty elektronicznej. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania danych przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w rekrutacji. Czas przetwarzania danych będzie wynosił 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji lub 2 lata w przypadku wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie do innych procesów rekrutacji.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Nasza strona używa „ciasteczek”. Dowiedz się więcej