rodzaj wydarzenia
Projekt
kiedy
od 01.02.2019 / Piątek do 15.09.2022 / Czwartek
gdzie
DK Praga

Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów

Rozpoczynamy realizację projektu „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów”.

Zapraszamy osoby, które ukończyły 45 lat i osoby po 65 roku życia do udziału w bezpłatnych kursach prowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego.

Tematy kursów Uniwersytetu Drugiego Wieku (45+) i Uniwersytetu Trzeciego Wieku (65+):
• Zarys prawa spadkowego.
• Ochrona osób starszych i chorych przed nadużyciami prawnymi.
• Dożywocie i odwrócona hipoteka, opieka prawna osoby ubezwłasnowolnionej, kuratela rozwiązania cywilnoprawne dotyczące wsparcia w chorobie i wieku podeszłym
• Problemy etyczne we współczesnym świecie.
• Fundament życia społecznego zasada wzajemności.
• Film jako źródło wiedzy historycznej.

Tematy kursów Uniwersytetu Drugiego Wieku (45+):
• Prawo pracy.
• Europa a najważniejsze rynki wschodzące.

 

Kurs Uniwersytetu Trzeciego Wieku (65+):
• Rozwój kompetencji cyfrowych dla miłośników historii Warszawy i Mazowsza.

 

ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE, ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, OBOWIĄZUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
REKRUTACJĘ ROZPOCZYNAMY W CZERWCU 2019.

------------------------------------

Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii zaprasza na kursy dla młodzieży
I semestr 2019/2020 – Olimpiada na medal!
- powtórzenie materiału do olimpiady historycznej
- powtórzenie materiału z wiedzy o społeczeństwie
II semestr 2019/2020 – Matura bez stresu!
- powtórzenie materiału do matury z historii (poziom podstawowy)
- powtórzenie materiału do matury z wiedzy o społeczeństwie (poziom podstawowy)

Szczegóły na stronie: https://www.duch.edu.pl/index.php/component/content/article?id=589

 

O projekcie:

Projekt pt. Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów (nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18) finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu na Trzecią Misję Uczelni (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Łączna wartości projektu 988 743,74 zł, w tym kwota dofinansowania 958 843,74 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2021. W ramach projektu zostanie przygotowany i wielokrotnie zrealizowanych 13 tematycznych kursów.

Projekty służy realizacji celów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w tym przede wszystkim celu szczegółowego dotyczącego podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Nasza strona używa „ciasteczek”. Dowiedz się więcej